انتخاب واحد نیمسال دوم 1393 تا پایان چهارشنبه 8 بهمن 93 تمدید شد

دانشجویان متقاضی انواع وامهای دانشجویی از تاریخ 7 بهمن 93 لغایت 17 بهمن 93 جهت درخواست وام به سامانه معاونت دانشجویی به آدرس gausca.ir مراجعه نمایید.

لطفا قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:
1- کلیه دانشجویان ملزم به رعایت برنامه ثابت گروه آموزشی خود می باشند. رعایت پیشنیاز دروس الزامی و بر عهده دانشجو می باشد.

2- در زمان انتخاب واحد به عنوان، تعداد واحد و شماره درس انتخابی خود توجه نموده و از درستی انتخاب واحد خود بر اساس چارت دروس رشته تحصیلی اطمینان حاصل نمایید.

3- انجام حذف و اضافه فقط در زمانهای مقرر انجام می گیرد و پس از آن سیستم غیر فعال و اداره آموزش کل از بررسی هرگونه تقاضا در این زمینه معذور است.

4- لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده از به حد نصاب رسیدن دروس انتحابی خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم در همان زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر گروههای درسی اقدام نمایند. بدیهی است اداره آموزش کل از پذیرش تقاضای اینگونه دانشجویان پس از زمان مقرر معذور است.

5- هر گونه تغییر کلاس و گروه درسی پس از حذف و اضافه توسط دانشجو ممنوع بوده و دانشجویان بایستی فقط در گروههای درسی انتخابی خود حضور داشته  و در همان گروه امتحان دهند.

6- انتخاب واحد دانشجویان نوبت دوم بصورت مشروط انجام می گردد و پس از پرداخت شهریه نیمسال مذکور به ثبت نام قطعی تبدیل خواهد شد.

7- از انتخاب دروسی که در برنامه کلاسی و یا تاریخ امتحان تداخل دارند خودداری گردد؛ در صورت مشاهده  یکی از دروس حذف خواهد شد.

8- کلاسها برابر تقویم آموزشی دانشگاه آغاز خواهد شد و معاونت آموزشی دانشگاه به دقت بر این امر نظارت و برابر مقررات رفتار خواهد نمود.

معاونت  آموزشی دانشگاه

 
شماره دانشجویی
 
رمز ورود

در صورت فراموش کردن رمز به آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.جهت استفاده از سیستم فقط از مرورگر Internet Explorer نسخه 6 یا بالاتر استفاده کنید.

تقویم آمورشی
نیمسال دوم 1393
انتخاب واحد و حذف و اضافه
از 8 صبح الی 11 شب فعال می شوند
انتخاب واحد
ورودی 91 و ماقبل 4/11/93 
ورودی 92 5/11/93
ورودی 93 6/11/93
ثبت نام با تاخیر 7/11/93
شروع کلاس ها 11/11/93
حذف و اضافه
ورودی 91و ماقبل 18/11/93
ورودی 93,92 19/11/93
آخرین مهلت حذف تکدرس
10/2/94
پایان کلاس ها 11/3/94
شروع امتحانات 16/3/94


آمار بازدیدکنندگان 

بازدید کنندگان فعال: 102
تعداد بازدیدگنندکان: 2761552