ثبت نام غیرحضوری
ترم تابستان
جهت ورود به سیستم ثبت نام اینترنتی اینجا کلیک کنید
ثبت نام تا 14 تیر ساعت 12 ظهر 1395 تمدید شد
توجه:کارت ورود به جلسه امتحان از طریق همین صفحه و با شماره دانشجویی و رمز :کد ملی میتوانید دریافت نمائید.

اطلاعیه جدید سازمان نظام وظیفه

لطفا قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:
1- کلیه دانشجویان ملزم به رعایت برنامه ثابت گروه آموزشی خود می باشند. رعایت پیشنیاز دروس الزامی و بر عهده دانشجو می باشد.

2- در زمان انتخاب واحد به عنوان، تعداد واحد و شماره درس انتخابی خود توجه نموده و از درستی انتخاب واحد خود بر اساس چارت دروس رشته تحصیلی اطمینان حاصل نمایید.

3- انجام حذف و اضافه فقط در زمانهای مقرر انجام می گیرد و پس از آن سیستم غیر فعال و اداره آموزش کل از بررسی هرگونه تقاضا در این زمینه معذور است.

4- لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده از به حد نصاب رسیدن دروس انتحابی خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم در همان زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر گروههای درسی اقدام نمایند. بدیهی است اداره آموزش کل از پذیرش تقاضای اینگونه دانشجویان پس از زمان مقرر معذور است.

5- هر گونه تغییر کلاس و گروه درسی پس از حذف و اضافه توسط دانشجو ممنوع بوده و دانشجویان بایستی فقط در گروههای درسی انتخابی خود حضور داشته  و در همان گروه امتحان دهند.

6- انتخاب واحد دانشجویان نوبت دوم بصورت مشروط انجام می گردد و پس از پرداخت شهریه نیمسال مذکور به ثبت نام قطعی تبدیل خواهد شد.

7- از انتخاب دروسی که در برنامه کلاسی و یا تاریخ امتحان تداخل دارند خودداری گردد؛ در صورت مشاهده  یکی از دروس حذف خواهد شد.

8- کلاسها برابر تقویم آموزشی دانشگاه آغاز خواهد شد و معاونت آموزشی دانشگاه به دقت بر این امر نظارت و برابر مقررات رفتار خواهد نمود.

معاونت  آموزشی دانشگاه

 
شماره دانشجویی
 
رمز ورود

در صورت فراموش کردن رمز به آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.


تقویم آمورشی
نیمسال اول 1395
انتخاب واحد و حذف و اضافه
از 8 صبح الی 11 شب فعال می شوند
انتخاب واحد
ورودی 92 و ماقبل 6/6/95 
ورودی 93 و ما قبل 7/6/95
ورودی 94 8/6/95
ثبت نام با تاخیر 9/6/95
و
10/6/95
شروع کلاس ها 20/6/95
حذف و اضافه
ورودی 92و ماقبل 3/7/95
ورودی 93,94 4/7/95
حذف و اضافه با تاخیر 5/7/95
آخرین مهلت حذف تکدرس
24/9/95
ارزشیابی اساتید
 
پایان کلاس ها 8/10/95
شروع امتحانات 11/10/95


آمار بازدیدکنندگان 

بازدید کنندگان فعال: 106
تعداد بازدیدگنندکان: 3708631