اطلاعیه شماره 1 - تکمیل نقص مدارک ثبت نام

اطلاعیه شماره 2 - نکات مهم جهت اطلاع دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری

ثبت نام غیرحضوری
دانشجویان  جدید الورود
و استعداد درخشان
جهت ورود به سیستم ثبت نام اینترنتی اینجا کلیک کنید


لطفا قبل از انتخاب واحد به نکات زیر توجه فرمایید:
1- کلیه دانشجویان ملزم به رعایت برنامه ثابت گروه آموزشی خود می باشند. رعایت پیشنیاز دروس الزامی و بر عهده دانشجو می باشد.

2- در زمان انتخاب واحد به عنوان، تعداد واحد و شماره درس انتخابی خود توجه نموده و از درستی انتخاب واحد خود بر اساس چارت دروس رشته تحصیلی اطمینان حاصل نمایید.

3- انجام حذف و اضافه فقط در زمانهای مقرر انجام می گیرد و پس از آن سیستم غیر فعال و اداره آموزش کل از بررسی هرگونه تقاضا در این زمینه معذور است.

4- لازم است کلیه دانشجویان در زمان حذف و اضافه با مراجعه به آموزش دانشکده از به حد نصاب رسیدن دروس انتحابی خود اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم در همان زمان حذف و اضافه نسبت به تغییر گروههای درسی اقدام نمایند. بدیهی است اداره آموزش کل از پذیرش تقاضای اینگونه دانشجویان پس از زمان مقرر معذور است.

5- هر گونه تغییر کلاس و گروه درسی پس از حذف و اضافه توسط دانشجو ممنوع بوده و دانشجویان بایستی فقط در گروههای درسی انتخابی خود حضور داشته  و در همان گروه امتحان دهند.

6- انتخاب واحد دانشجویان نوبت دوم بصورت مشروط انجام می گردد و پس از پرداخت شهریه نیمسال مذکور به ثبت نام قطعی تبدیل خواهد شد.

7- از انتخاب دروسی که در برنامه کلاسی و یا تاریخ امتحان تداخل دارند خودداری گردد؛ در صورت مشاهده  یکی از دروس حذف خواهد شد.

8- کلاسها برابر تقویم آموزشی دانشگاه آغاز خواهد شد و معاونت آموزشی دانشگاه به دقت بر این امر نظارت و برابر مقررات رفتار خواهد نمود.

معاونت  آموزشی دانشگاه

 
شماره دانشجویی
 
رمز ورود

در صورت فراموش کردن رمز به آموزش دانشکده مراجعه فرمائید.


تقویم آمورشی
نیمسال اول 1394
انتخاب واحد و حذف و اضافه
از 8 صبح الی 11 شب فعال می شوند
انتخاب واحد
ورودی 91 و ماقبل 7/6/94 
ورودی 92 8/6/94
ورودی 93 9/6/94
ثبت نام با تاخیر 10/6/94
و
11/6/94
شروع کلاس ها 21/6/94
حذف و اضافه
ورودی 91و ماقبل 4/7/94
ورودی 93,92 5/7/94
حذف و اضافه با تاخیر 6/7/94
آخرین مهلت حذف تکدرس
2/10/94
ارزشیابی اساتید
3/10/94 الی 16/10/94
پایان کلاس ها 16/10/94
شروع امتحانات 19/10/94


آمار بازدیدکنندگان 

بازدید کنندگان فعال: 6
تعداد بازدیدگنندکان: 3166579